تورلاین

سفر نامه شهر : استانبول 

دراواخر تیرماه سال 1394 که مصادف بود باهفته ى اخرماه رمضان من و همسرم که در دوران عقد بودیم و اولین سفرمشترکمون تصمیم گرفتیم به ترکیه سفرکنیم

بعدازپرس وجو وتحقیقات زیادى که هردو انجام دادیم سفرچهار روزه ى استانبول راانتخاب کردیم بامراجعه به اژانس وگرفتن بلیط تصمیم خودرا قطعى کردیم پرواز از فرودگاه امام خمینى تهران و ساعت1:30 بامدادیکشنبه94/4/21 به مقصد فرودگاه اتاتورک استانبول بود

سه ساعت قبل ازپرواز به فرودگاه رسیدیم ولى متاسفانه پارکینگ مسقف پرشده بود و جا واسه ى ماشینمون نبود. من به داخل سالن رفتم وشوهرم بعداز یکساعت ونیم معطلى جاى پارک پیداکردو اومدداخل گیت.

بعدازتحویل دادن باردرقسمت بعد حواله هاى ارزى رو بامراجعه به شعبه هاى بانک داخل فرودگاه به ارز تبدیل کردیم ومنتظر ساعت پرواز شدیم.

پرواز بدون تاخیرانجام شد. پرواز با هواپیمایى زاگرس بودکه پرواز خوبى بود وبعدازدوساعت ونیم به مقصدرسیدیم.

ساعت ترکیه1:30 ساعت، از ایران عقب تربود. بعد از پیداکردن ترنسفر وکمى معطل شدن به همراه بقیه عازم هتل شدیم.

هتل ما هتل مارینم(4ستاره)درمنطقه ى اکساراى بود.هتل خوب وتمیزى بود ومن وشوهرم کاملا راضى بودیم. اتاق داراى گاوصندوق'سشوار'تلویزیون وکاملا تمیزبود. صبحانه ى هتل درطبقه ى هفتم سرو میشد که نماى قشنگى داشت وکیفیت وتنوع صبحانه خیلى خوب بود.

موقعیت هتل هم براى مترو وهم تراموا خرب بود، تامترو پیاده ده دقیقه وترموا تقریبا روبروى خیابان هتل بود.

بعدازتحویل گرفتن اتاق وچندساعت استراحت حدودساعت 8بیدارشدیم وبعدازاماده شدن وخوردن صبحانه طبق برنامه ى قبلى اماده ى گردش شدیم، البته توى مسیرفرودگاه تاهتل تورلیدر تعدادى تور را معرفى کرد ولى اصلا قیمت هاش بصرفه نبود وباتوجه به اطلاعات قبلى ازهیچکدوم استفاده نکردیم وخودمون همون تورها رو با1/3 قیمت گشتیم. ازقبل نقشه ى مترو رو تهیه کرده بودیم وبعدازتهیه ى آکبیل کارت سوار ترمواشدیم وبه ایستگاه گلحانه براى بازدید از قصر توپ کاپى رفتیم، ورودى کاخ20لیربود وهزینه راهنماى صوتى فارسى15لیربود. که ماازش استفاده کردیم وتاحدودى مفید بود.

درمحوطه ى زیباى قصر عکس گرفتیم بعدازبازدیدچندساعته پیاده به سمت سلطان احمد راه افتادیم دیدن رستوران ها ومغازه هاى باقلوافروشى لذت بخش واشتهابرانگیزبود. درمیدان روبروى ایاصوفیه کمى استراحت کردیم بعدبه بازدیداز مسجدسلطان احمد رفتیم، بعدازبازدیدازمحوطه ى مسجدبه داخل مسجد رفتیم چون زمان نماز بود نمیشد داخل مسجد بمونیم، وازقبل هم شنیده بودیم ایاصوفیه وسلطان احمد تفاوت خاصى نداره وفقط ایاصوفیه بزرگتره دیگه ماهم به دیدن یکى اکتفاکردیم.

ورودى ایاصوفیه براى هرنفر20لیربود، بعد ازان به آب انبار یرباتان رفتیم، که ورودى هرنفر20 لیربود. درابتداى ورودبه اب انبار اتلیه ى عکس بالباس تاریخى ترکیه بود که من وشوهرم درحالت ها وژست هاى مختلف عکس انداختیم که دراخر فقط یه عکس رانتخاب وقاب گرفته تحویلمون دادن وهرعکس20لیربود.CD عکس هارو هم بهمون میدادن که60لیرهزینه داشت که مانخواستیم.

بعدازبازدیدازاب انبار چندتایى بلوط خوردیم که مزه ى خاصى نداشت، ولى به امتحانش مى ارزید. واسه ى صرف ناهاربه رستورانی درهمون نزدیکى رفتیم ودنده کباب بادسرهاى متنوع ومختلف خوردیم، هزینه ى دنده کباب 49لیربود.

بعدا ز آن واسه ى استراحت به هتل رفتیم برنامه ى بعداز ظهرمون گشتن توى میدان تکسیم وخیابان استقلال وبرج گالاتاکه درانتهاى خیابان استقلال بود. خیابان استقلال فوق العاده شلوغ وپررفت وامد وبدون هیچ وسیله ى نقلیه اى وفقط یک متروى قدیمى داخل خیابان بود.

هم مغازه هاى مارک وهم مغازه هاى معمولى داشت. درجاى جاى خیابان گروه هاى موسیقى از کشورهاى مختلف مشغول هنرنمایى بودن ازجمله ایران

بعدازخوردن بستنى بانمایش جالب وفیلم گرفتن ماکه توصیه میکنم حتما اینکارو بکنین، قدم زنان تاانتهاى خیابان رفتیم که متاسفانه ساعت8:30 به برج گالاتا رسیدیم، وبازدید تعطیل شده بود بازدیدازساعت 9صبح تا8 شب کمى دراطراف برج گشت زدیم وبرگشتیم به مک دونالد رفته وشام خوردیم که پک کامل ناگت+سیب زمینى+همبرگر+نوشابه 19 لیر.


روى گارى هایى بلالى اب پز، بلالى کبابى، صدف،گردو، بلوط، فروخته می شد. که ماصدف رو امتحان کردیم که فوق العاده خوشمزه بود. صدف که با برنج تند پرشده بود، هم خوردیم وهم تعدادى روواسه بردن به هتل خریدیم.

بعدازآن بامترو به هتل برگشتیم ونزدیک هتل باقلوا ازانواع مختلف خریدیم. باقلواها کیلویى65لیربود.

روزدوم سفرمون وبعدازخوردن صبحانه، به قصدرفتن به جزایرپرنسس ازهتل خارج شدیم وسوار تراموا شدیم که ایستگاه کاباتاش بایدپیاده میشدیم. بعدازگرفتن بلیط کشتى که نفرى6 لیربود، سوارشدیم بعدازاینکه کشتى راه افتاد مشغول عکس گرفتن شدیم. با اجازه ى ملوان کشتى درکابین ملوان عکس انداختیم واب پرتقال طبیعى4 لیر خریدیم که واقعا طبیعى وخوشمزه بود وبعدازاون منتظر موندیم تابه جزیره ى بیوک ادا که اخرین جزیره وبزرگترین وقشنگ ترین جزیره بود رسیدیم.

ورودى جزیره هم کالسکه هم دوچرخه کرایه میدادن وتوى این جزیره اصلا وسایل نقلیه ى موتورى نبود، کالسکه دوره جزیره رو کامل چرخ می زد. ودوباره سرجاى اول پیاده می کرد. من وشوهرم دوچرخه رو ترجیح دادیم.

دوچرخه ساعتى10 لیربود، کارت بانکى مون وامانت گذاشتیم وشروع به دوچرخه سوارى کردیم. جزیره ى زیبایى بودکه سربالایى وسرازیرى زیادى هم داشت، بعدازکلى گشتن وعکس گرفتن به جاى اول برگشتیم وبعداز برگردوندن دوچرخه ها واسه ى ناهارماهى وانتخاب کردیم. که به حالت خوراک سرو میشدوهزینه اش23لیربود.

درحدوده ساعت2:30بلیط برگشت خریدیم وسوارکشتى شدیم، کشتى ها ساعت برگشت مشخصى داشتن که روى کارت هایى نوشته بود. هرنیم ساعت یه سرویس برگشت داشت، درمسیربرگشت توى اتاق کشتى رفتیم وروى صندلى ها دراز کشیدیم تا کمى استراحت کنیم.

بعدازرسیدن به ساحل به پاساژ فروم رفتیم تاازاکواریوم بازدید کنیم، ورودى اکواریوم نفرى40 لیربودو ازاونجایى که برگه ى تخفیف داشتیم ومنم دانشجو بودم. یه ورودى30لیر، ویه ورودى20لیر، پرداخت کردیم.

بعدازبازدید وگرفتن دوتاعکس 30لیر، به هتل برگشتیم و بعدازاستراحت براى خوردن شام به استقلال رفتیم وسیب زمینى شکم پریا کمپیر خریدیم. سیب زمینى کبابى که بینش وباهرخوراکى که میخواستى پرمیکرد. قیمت هرکمپیر15 لیربود

روزسوم بعد از خوردن صبحانه و برداشتن وسایل عازم پارک ابى شدیم، قبلا شنیده بودیم که سرویس رایگان داره ولى هرچقدر که سوال کردیم نتونستیم جاى سرویس هارو بفهمیمم، پارک ابى اکوا دلفین درمنطقه ى باغچه شهیربود. ابتدا بامترو وسپس با اتوبوس تا نزدیکى پارک رفتیم ولى ازاون قسمت تا پارک فقط ون هاى محلى و تاکسى بودکه متاسفانه ما با ون درحدود1ساعتتوى محله هاى پایین گشت زدیم. تابه نزدیکى پارک ابى رفتیم واون قسمت اخر رو هم باتاکسى رفتیم که واسه یه مسیر خیلى کوتاه30لیر ازماگرفت.

اگرکسى بخواد به پارکى ابى بره بهش توصیه میکنم که اول باسرویس هاى رایگان پارک بره، وبعدازاون یاباتاکسى ازهتل بره یا مترو واتوبوس تندرو وبعد تیکه ى اخرو باتاکسى، البته باوجود اینکه ماخودمون رفتیم بازهم هزینه مون 1/3 تورلیدرمون شد.

به هرحال بایکمى اذیت شدن به پارک رسیدیم، ورودى پارک براى اقایون نفرى40وخانوم هانفرى35لیربود.

بعدازگرفتن صندوق امانات وگذاشتن وسایل، مشغول,اب تنى وبازى هاى هیجان انگیزشدیم که جاى همه خالى وواقعاخوش گذشت. ناهاررو درپارک ابى برگرخوردیم، وتاساعت5توى پارک ابى بودیم. البته چون سرگرم بازى شدیم متوجه ساعت نشدیم وساعت2 نمایش دلفین هارو ندیدیم. ولى واقعابهمون خوش گذشت،

براى برگشت ازسرویس هاى پارک استفاده کردیم که چون ما باسرویس نرفته بودیم واسه برگشتش ازمون پول گرفت نفرى10لیر. نزدیک هتل پیاده شدیم وبه هتل رفتیم وسیمیت که نون محلى بودو خریدیم دونه اى1لیردرکل بدنبود، بعدازاستراحت به خیابان استقلال رفتیم. وکباب ترکى به قیمت11لیرخوردیم. کباب ترکى دردوحالت سرومیشد یکى بانون محلى ویکى بانون باگت که مابانون محلى خوردیم ومزه اش معمولى بود.

بعدازاون بلالى کبابى خوردیم به قیمت3 لیرکه واقعاشیربلال بود، ومقدارى صدف خریدیم وبامترو به هتل برگشتیم. صدف ها سایزکوچیک هردوعدد1لیر وسایزبزرگ هرعدد1لیربودکه واقعا طعم لذیدى داشتن و پیشنهاد میکنم حتماامتحان کنین.

روزاخرسفربعدازخوردن صبحانه تاحدود ساعت11وسایلمون وجمع کردیم وبعدازتحویل دادن اتاق باتراموا به ایستگاه کاباتاش رفتیم براى بازدیدازکاخ دولماباغچه، ورودى کاخ براى بازدیدکلى 40لیربود، وبازدیدکاخ تنها20لیر. وکاخ وحرم30لیر که مابازدیدکلى رو انتخاب کردیم.

محوطه ى کاخ فوق العاده دیدنى بودوکاخ هم واقعا بزرگ وزیبابود ولى متاسفانه فقط تورلیدر ترک وانگلیسى داشتن وبروشور راهنماى فارسى هم نداشت.

بعدازبازدیدازکاخ به کافى شاپ پشت کاخ رفتیم وقهوه ترک خوردیم، وبعدازاون به بازدیدازحرم سرا پرداختیم. وبعد موزه وبعدهم بعدازاینکه کمى توى محوطه نشستیم. بافونیکولار به تکسیم رفتیم وبعدازخوردن ماهیچه واسکندرکباب وبامخلفات دررستوران که55لیرشد.

به تماشاى برنامه اى که براى,افطار توى میدان تکسیم اجرا میشد رفتیم وکمى اونجا نشستیم بعدازاون به هتل برگشتیم وتوى لابى هتل منتظر ترنسفرشدیم که قراربودساعت10:30 بیادوساعت12اومد. بعدازاون به فرودگاه رفتیم، وساعت4:30پروازمون به سمت تهران بود.

نکاتی روبه صورته تیتروارمیگم که ممکن مفیدباشه

1مطالعه وتحقیق قبل ازسفر

2اگر هم به قصدخرید هم به قصد دیدن شهر می روید از تورهای یک هفته ای استفاده کنید درغیراین صورت 4 روز کافی است

3دراولین فرصت اکبیل کارت بخرید

4برای رفتن به پارک ابی حتما ازسرویس های پارک استفاده کنید.

5داشتن نقشه ی شهرونقشه ی حمل ونقل

6خریدن اب معدنی4لیتری برای داخل اتاق هتل

عضویت در خبرنامه